top of page
AFEB2722-11E5-44FD-A5C3-6A81C5C96C02.jpeg

Kuka olen

Tervetuloa sivuilleni !

Työssäni olen saanut koskettaa ja tulla kosketetuksi erilaisten kertomusten äärellä.  Minulla on vankka työkokemus perhe- ja mielenterveystyöstä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Olen toiminut kaupallisen alan yrittäjänä kymmenen vuotta ja tehnyt vapaaehtoistyötä tarvitsevien rinnalla.      

Luennoin elämänmakuisista ja ajankohtaisista aiheista, mm. elämisen esteistä, voimaantumisesta, ihmisenä kasvamisesta ja omien valmiuksen löytämisestä ja kehittämisestä. Ihmisen traumakokemuksiin liittyvät luennot ovat myös suosittuja.

Olen kohdannut ihmisiä, jotka ovat kokeneet vaikeita asioita. Haavat ovat alkaneet kapeuttaa elämää ja vähentää toiveikkuutta. Terapeuttina haluan olla apunasi voidaksesi elää elämääsi niin, että se ilmentää syvintä sinua. Minulle on syntynyt luja usko ihmisen muutosmahdollisuuksiin. Autan sinua löytämään vahvuutesi, luovuutesi, kykysi ja voimavarasi omaan käyttöösi. Niiden avulla voit tehdä päätöksiä ja jäsentää elämäntavoitteitasi. Lisääntyvän ymmärryksen ja luottamuksen avulla voit saada vahvemman tunteen siitä, että hallitset elämääsi. Voit saavuttaa tasapainon ja elää mielekästä, merkityksellistä ja täyttä elämää.

Terapia on vaikeiden asioiden kohtaamista ja uudelleenjäsentämistä. Näin tulet tietoiseksi, miten olet kaikesta huolimatta selviytynyt ja miksi. Tärkeää terapiaprosessissa on, että voit kokea tulleesi autetuksi ja pääset elämässäsi eteenpäin.

Koulutukseni

Ratkaisukeskeiset psykoterapeuttiset opinnot  

Sielunhoitoterapeutti

Sosionomi

Yo-merkonomi

Täydennyskoulutukset

Sensomotorinen psykoterapia Level I - kehollinen psykoterapiamenetelmä traumojen ja kiintymyssuhdevaurioiden hoitoon

 

Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi (Emotianally focused therapy for couples)

Kriisistä traumatisoituminen ja traumaprosessit

EFT Tapping (Emotional Freedom Technique)

Dissosiaatiohäiriöt

Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus toimia sosiaalialan asiantuntijana

Perhekoulu POP (R)

Theraplay peruskurssi

Unikoulu (Uniliitto)

Lapsen ja nuoren seksuaalisuuden kehittyminen, identiteetti ja itsetunto

Sosiaalitieteen ja psykologian perusopinnot

bottom of page