top of page

reitti

Muutos yhdessä asiassa synnyttää muutoksia usein myös muissa asioissa. Ratkaisukeskeinen työskentelytapa mahdollistaa sen, että ongelman tutkimisen lisäksi, päästään halutun tulevaisuuden rakentamiseen ja sen vahvistamiseen. Pienikin muutos voi olla riittävä. Matkalla löydämme uusia kannustavia työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Syntyy myönteistä intoa ja toivoa löytää konkreettisia vaihtoehtoja vaikeaan elämäntilanteeseen. 

Omiin, ehkä unohtuneisiinkin  voimavaroihin, kykyihin ja taitoihin tutustuminen auttaa ihmistä ymmärtämään ja rakastamaan itseään paremmin. Myönteisten, itseä tukevien ja hoitavien muutosten tekeminen tulee mahdolliseksi.

 

Kasvua voi olla vahvistumisen tunne, tai toisaalta haavoittuvaisuuden ja heikkouden tunteminen osana elämää. Kasvu voi myös synnyttää kokemuksen siitä, mikä elämässä on todella merkityksellistä, tärkeää ja tavoittelemisen arvoista. 

bottom of page