top of page

tässä - nyt

Nykytilanteen tarkastelu vilpittömästi, avoimin silmin, on tärkeä askel kohti uutta. Mikä olisi toivottu suunta elämässäsi ?

Elämä saattaa yllättää omalla käsikirjoituksellaan, kenties jokin menneestä on ottamassa liikaa tilaa nykyisyydestäsi tai huomaat pohtivasi, miksi reagoin aina samalla tavalla tietyssä tilanteessa? Terapiaprosessi on ainutlaatuinen mahdollisuus pysähtyä katsomaan oman elämänsä suuntaa ja luoda aito yhteys omaan itseen, omaan sisimpään.

Sinun arvosi ja uskomuksesi ovat pohja, joka kantaa sinua ja jolle ihmisenä rakennut. Terapiakeskusteluissa syntyy oivalluksia ja näkemyksiä uusista mahdollisuuksista. Ne kantavat muutostasi eteenpäin, koska omat kyvyt ja vahvuudet pääsevät terapiassa näkyviin.

bottom of page